Phạm vi sử dụng thông tin

  Ngày đăng: 03-03-21

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi: Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi như: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ.

- Bạn tương tác với chúng tôi.

-Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp.

Hỗ trợ trực tuyến
  • Liên hệ đặt hàng - (08) 39440080
  • Tư vấn bán hàng - 0901 422 492
Fanpage